جستجو برای "مرگ مادر جوان سروآبادی"
  • جزئیات دقیق مقصرین مرگ مادر جوان سروآبادی اعلام شد

    رئیس سازمان نظام پزشکی مریوان و سروآباد گفت: سازمان نظام پزشکی قصور پزشکی در حادثه مرگ مادر جوان روستای ماضی بن سروآباد را برای پزشک معالج 70 درصد و برای پرسنل درمانی بیمارستان 30 درصد در نظر گرفته اس...

    11:15 1396/02/11
Hawramanat Telegran Channel


آخرین اخبار