جستجو برای "دهه های پیشین"
  • اقدامات دولت در سالی که گذشت از زبان فرماندار سروآباد:

    تکمیل و افتتاح پروژه های خاک خورده ی دهه های پیشین

    فرماندار سروآباد تکمیل و افتتاح پروژه های نیمه تمام و خاک خورده ی دهه های پیشین را از مطالبات اصلی مردم این شهرستان و اقدامات اصلی دولت در یکسال دوره ی خدمتش تلقی کرد....

    17:43 1395/06/05
Hawramanat Telegran Channel


آخرین اخبار