جستجو برای "به سود دولت"
  • دولت، سال 93: یارانه بد است؛ دولت، سال 95: یارانه خوب است؛

    کلاهی که سر یارانه رفت!

    همه چیز به سود دولت است تا بتواند به آرزوی 1000 روزه‌اش برسد و با حذف یارانه بگیران از روند «گداپروری» جلوگیری کند، دیگر وزیر اقتصاد شب واریز یارانه‌ها را «مصیبت عظما»...

    09:05 1395/02/07
Hawramanat Telegran Channel


آخرین اخبار