سه شنبه 15 دی 1394 / 00:00|کد خبر : 370|گروه : اجتماعی

گزارش تصویری/

تصاویری از گنجینه های صدر اسلام و باقیمانده از رسول الله(ص)

تصاویری از گنجینه های صدر اسلام  و باقیمانده از رسول الله(ص)

در کاخ توپکاپی واقع در استانبول ترکیه بخشی به نام موزه اسلامی وجود دارد، بخشی که وقتی وارد آن میشوید آنچنان در معنویاتش فرو میروید که دیگر دلتان نمیخواهد از آن بیرون بیایید.

به گزارش اورامانات، در کاخ توپکاپی واقع در استانبول ترکیه بخشی به نام موزه اسلامی وجود دارد، بخشی که وقتی وارد آن میشوید آنچنان در معنویاتش فرو میروید که دیگر دلتان نمیخواهد از آن بیرون بیایید.

یک اطاق کوچک با گنجی که قیمت برای آن نمیتوان گذاشت.در این اطاق کوچک زیر میزها و تابلوهای شیشه ای شما اشیا باقیمانده از پیامبران الهی را میبینید که در طی سالها حکومت عثمانی بر سرزمینهای مصر و عربستان و بیت المقدس به دست آمده اند.در واقع این اشیا از کشورهای زیر سلطه عثمانی یا به زور گرفته شده اند و یا توسط پادشاهان آن کشورها به دولت عثمانی هدیه گشته اند.

 موزه ی توپکا در ترکیه که برخی از گنجینه های صدر اسلام رو در خودش داره از ارزش این گنجینه انقدر برایتان بگویم که دولت عربستان در ازای تامین نفت یکساله ترکیه خواهان بازپس گیری آنها شده اما دولت ترکیه حاضر به از دست دادن این گنجینه نشده است...

در این سالن عکس گرفتن مجاز نیست.من هم با سختی از روی صدها سایت توانستم تنها همین چند عکس از صدها شی این موزه را برایتان فراهم کنم....

داخل این موزه کوچک یک نفر قاری خوش صدای قرآن نشسته و ۴ ساعته در حال تلاوت قرآن است....حالا شما صدای مداوم قرآن را با اشیا این موزه کنارهم بگذارید تا ببینید چه حس غریبی دارد قرار گرفتن در فضای آن....

 نامه ای از حضرت رسول(ص) به مقوقس پادشاه مصر.

 نامه ای از حضرت رسول(ص) به مقوقس پادشاه مصر.

پرچم منسوب به اوایل اسلام

پرچم منسوب به اوایل اسلام

عمامه پیامبر(ص)

عمامه پیامبر(ص)

  عکس محل مقدسی که مکان  قرار گرفتن وسایل متبرکه ی حضرت رسول (ص )در موزه مصر است

  عکس محل مقدسی که مکان  قرار گرفتن وسایل متبرکه ی حضرت رسول (ص )در موزه مصر است

ضریحی بر مکان پیراهن مقدس پیامبر اکرم(ص)

ضریحی بر مکان پیراهن مقدس پیامبر اکرم(ص)

 صندوق شریفی که لباس حضرت محمد(ص) در آن نگهداری میشود صندوق شریفی که لباس حضرت محمد(ص) در آن نگهداری میشود

 صندوق شریفی که لباس حضرت محمد(ص) در آن نگهداری میشود

پیراهن شریف و مقدس منسوب به حضرت پیامبر(ص)

پیراهن شریف و مقدس منسوب به حضرت پیامبر(ص)
ظرف های گرانبها و مقدسی که محل قرار گرفتن موی پیامبر(ص) است

ظرف های گرانبها و مقدسی که محل قرار گرفتن موی پیامبر(ص) است 

ظرفی که یکی از دندانهای مبارک حضرت(ص) که در جنگ احد شکسته شده نگهداری میشود

ظرفی که یکی از دندانهای مبارک حضرت(ص) که در جنگ احد شکسته شده نگهداری میشود 

 نعلین مقدس آن حضرت (ص)

 نعلین مقدس آن حضرت (ص)
 عمامه ی  حضرت رسول(ص) و عبا و عصای آن حضرت

 عمامه ی  حضرت رسول(ص) و عبا و عصای آن حضرت 

کفش مقدس باقیمانده بر صخره ای در سرزمین بیت المقدس که اعتقاد دارند در شب معراج بر پای آن حضرت(ص) بوده

کفش مقدس باقیمانده بر صخره ای در سرزمین بیت المقدس که اعتقاد دارند در شب معراج بر پای آن حضرت(ص) بوده 

 وسایلی که حضرت(ص) با آن وضو میگرفتند

 وسایلی که حضرت(ص) با آن وضو میگرفتند 

سنگی که متعقدند آن حضرت(ص) برآن تیمم میکرده است

سنگی که متعقدند آن حضرت(ص) برآن تیمم میکرده است 

خاتم انگشتری آن حضرت که بر آن نام حضرت(ص) بخط کوفی قدیم نقش بسته است

خاتم انگشتری آن حضرت که بر آن نام حضرت(ص) بخط کوفی قدیم نقش بسته است

نامه منسوب به آن حضرت(ص) که به پادشاه روم فرستاده شده است ممهور به مهر حضرت رسول

نامه منسوب به آن حضرت(ص) که به پادشاه روم فرستاده شده است ممهور به مهر حضرت رسول

نامه آن حضرت(ص) به مقوقس پادشاه أقباط

نامه آن حضرت(ص) به مقوقس پادشاه أقباط

نامه ی حضرت محمد(ص) به منذر بن ساوی حاکم منطقه ی الأحسا

نامه ی حضرت محمد(ص) به منذر بن ساوی حاکم منطقه ی الأحسا

نامه ی رسول الله(ص) به حارث بن أبو شامیر الغسانی

نامه ی رسول الله(ص) به حارث بن أبو شامیر الغسانی 

شمشیرمقدس منسوب به رسول الله صلی الله علیه وسلم

شمشیرمقدس منسوب به رسول الله صلی الله علیه وسلم

قسمتی از در کعبه در زمان آن حضرت

قسمتی از در کعبه در زمان آن حضرت

اولین پوشش قبر رسول الله(ص) که در موزه استامبول است این پوشش متعلق به زمان سلطان احمد اول است .

اولین پوشش قبر رسول الله(ص) که در موزه استامبول است این پوشش متعلق به زمان سلطان احمد اول است .


یکی از پوشش های قدیمی قبر آنحضرت منقوش به نام مقدس آنحضرت و آیات قرآن
یکی از پوشش های قدیمی قبر آن حضرت منقوش به نام مقدس آن حضرت و آیات قرآن

صفحه ای مقدس که بر قبر آنحضرت گذاشته میشده صفحه ای مقدس که بر قبر آنحضرت گذاشته میشده

صفحه ای مقدس که بر قبر آن حضرت گذاشته میشده 

ظرف مقدسی که تربت اصلی و مقدس حضرت در آن نگهداری میشود

ظرف مقدسی که تربت اصلی و مقدس حضرت در آن نگهداری میشود 

ظرف گلابی که با آن قبر مطهر را شستشو میدادند

ظرف گلابی که با آن قبر مطهر را شستشو میدادند 

آیاتی از سوره مسد در قصر طوپ قپو، استامبول متعلق به زمان پیامبر

آیاتی از سوره مسد در قصر طوپ قپو، استامبول متعلق به زمان پیامبر

آیات سوره قدر بروی جلد چرمی منسوب به زمان پیامبر در همان موزه

آیات سوره قدر بروی جلد چرمی منسوب به زمان پیامبر در همان موزه

عصا و شمشیرهای حضرت محمد(ص)

عصا و شمشیرهای حضرت محمد(ص)

این مهر مخصوص نبی اکرم(ص) است که به جای امضای آن حضرت پای نامه های او زده میشد. تصویر زیر نمایش حکاکی آن در ابعاد بزرگتر است

این مهر مخصوص نبی اکرم(ص) است که به جای امضای آن حضرت پای نامه های او زده میشد. تصویر زیر نمایش حکاکی آن در ابعاد بزرگتر است

این مهر مخصوص نبی اکرم(ص) است که به جای امضای آن حضرت پای نامه های او زده میشد. تصویر زیر نمایش حکاکی آن در ابعاد بزرگتر است

همان طور که میبینید روی مهر نام خدا و رسولش حک شده است.اینها از کشور عربستان به اینجا آورده شده اند

این صندوق هدیه یکی از پادشاهان به حضرت رسول است.در این صندوق قرآن مکتوب و بخشی از قبای آن حضرت نگهداشته می شده

این صندوق هدیه یکی از پادشاهان به حضرت رسول است.در این صندوق قرآن مکتوب و بخشی از قبای آن حضرت نگهداشته می شده

دریکی از سخنرانی های حضرت رسول(ص) روی تخته سنگی ایستاده بود و جای پای ایشان روی آن قطعه سنگ نرم میفتد.آن سنگ را دوستداران رسول حفظ میکنند و بعدها داخل آن رابا طلای ذوب شده می پوشانند تا از گزند باد و آب محفوظ بماند.حالا این جای پای حضرت محمد(ص) است که می بینید

دریکی از سخنرانی های حضرت رسول(ص) روی تخته سنگی ایستاده بود و جای پای ایشان روی آن قطعه سنگ نرم میفتد.آن سنگ را دوستداران رسول حفظ میکنند و بعدها داخل آن رابا طلای ذوب شده می پوشانند تا از گزند باد و آب محفوظ بماند.حالا این جای پای حضرت محمد(ص) است که می بینید

داخل این جعبه ظریف و زیبا محاسن شریف رسول اکرم(ص) نگهداری میشود.

داخل این جعبه ظریف و زیبا محاسن شریف رسول اکرم(ص) نگهداری میشود.
دو تا از دندان های حضرت محمد(ص) هستند که زیر ذره بین برای دید بهتر بازدید کنندگان قرارش داده اند
دو تا از دندان های حضرت محمد(ص) هستند که زیر ذره بین برای دید بهتر بازدید کنندگان قرارش داده اند

در این  موزه شمشیرهای افرادی من جمله: جعفر طیار –حضرت ابوبکرصدیق(رض)- حضرت عمر فاروق(رض) – حضرت عثمان(رض)- حضرت علی (رض) و حضرت حمزه و اصحاب دیگری نگهداری می شود. شمشیرهایی که در عکس می بینید بالایی متعلق به حضرت عثمان و پایینی متعلق به حضرت علی میباشد.

در این  موزه شمشیرهای افرادی من جمله: جعفر طیار –حضرت ابوبکرصدیق(رض)- حضرت عمر فاروق(رض) – حضرت عثمان(رض)- حضرت علی (رض) و حضرت حمزه و اصحاب دیگری نگهداری می شود. شمشیرهایی که در عکس می بینید بالایی متعلق به حضرت عثمان و پایینی متعلق به حضرت علی میباشد.

در این  موزه شمشیرهای افرادی من جمله: جعفر طیار –حضرت ابوبکرصدیق(رض)- حضرت عمر فاروق(رض) – حضرت عثمان(رض)- حضرت علی (رض) و حضرت حمزه و اصحاب دیگری نگهداری می شود. شمشیرهایی که در عکس می بینید بالایی متعلق به حضرت عثمان و پایینی متعلق به حضرت علی میباشد.

در این موزه علاوه بر اشیا اسلامی بخشهایی از ادیان و پیامبران دیگر هم نگهداری میشود.به طور مثال این بخشی از زره حضرت یحیی است که استخوان دست آن حضرت را در خود جای داده است و در طی نبش قبر آن پیامبر بدست آمده است.

علاوه بر این اشیا که عکس آنها را دیدید :عمامه حضرت یوسف- عصای حضرت موسی- لنگه قدیمی در کعبه - کلید قدیمی در کعبه - قرآن بسیار قدیمی روی چرم و بسیاری اشیا دیگر هم در این موزه نگداری می شود....همچنین یکی از لباسهای حضرت زهرا و لباس خونین امام حسین هم در این جاست که تنها سالی یک بار در آن صندوق گشوده شده و در معرض دید بازدید کنندگان قرار می گیرد.

راستش این گنجینه آن قدر قیمتی است که در ابتدا در صحت و سقم آن شک کردیم. اما وقتی که پرس و جو کردیم دانستیم تمام کشورها صحت آن را قبول دارند و تاکنون هیچ کشوری مدعی نشده که این گنجینه قلابی است.به طور مثال خود یهودیان هم قبول دارند که این عصا متعلق به حضرت موسی است....

به هر حال این جا یکی از زیباترین بخشهای کاخ توپکاپی است که نباید دیدنش را از دست بدهید.

منبع: تکناز

انتهای خبر/
 

 

برچسب ها :

موزه گنجینه های صدر اسلاملباس های پیامبراستانبول

نظرات کاربران :

ابراهیمی [سه شنبه 15 دی 1394 | 09:43] پاسخ

دوست عزیز!
اولاً صحت ادعاهای مدیران موزه و ترکان حاکم چندان تأیید شده هم نیست، خودتان بهتر می دانید که مدیرات ترک برای جذب توریست و گردشگر خارجی به چه لطائف الحیلی متوسل می شوند!
به هرحال دیدن این مجموعه خالی از لطف هم نبود، دستتان درد نکند...
عصا، نعلین و یا هر چیز دیگری که متعلق به نبی مکرم اسلام (ص) باشد، برای ما عزیز و دوست داشتنی است،

سجادی [پنجشنبه 17 دی 1394 | 13:32] پاسخ

زیارت خوبی بود از زحمات شما عزیزان سپاسگذاریم

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام *
 

کد امنیتی
 
   
Hawramanat Telegran Channel


آخرین اخبار