گالری تصویر اعزام اکیب پزشکی توسط حوزه شهری شهید قمری سپاه پاسدارن وبسیج جامعه پزشکی به روستای سپیدار

 

 

روستای سپیدار از توابع بخش مرکزی شهرستان سروایاد

 

 

 

تصاویر گالری...

Hawramanat Telegran Channel


آخرین اخبار