گالری تصویر نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار اورامانات، نخستین جشنواره انجیر شهرستان سروآباد با حضور مسئولین استانی و شهرستانی و باغبانان این شهرستان با هدف شناساندن این محصول ارگانیک و طبیعی در سروآباد برگزار شد.

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

نخستین جشنواره انجیر در سروآباد برگزار شد

 

انتهای خبر/

Hawramanat Telegran Channel


آخرین اخبار